Projektgrupper

Föreningens verksamhet bedrivs i projektgrupper. Styrelsen har ett övergripande ansvar men inom projekten ansvarar var och en för beslut, ekonomi och genomförande.

Aktuella grupper 2015:

 

Forskargrupp: kontaktperson Bo Bremsjö 0505-41112 el 070-6366604 bo@bremsjo.se

Driftgrupp Forsviks bruksjärnväg  kontaktperson  Stig Nykkel xxstig@gmail.com eller JohanToftling

Veteranfordonsträffar: kontaktperson 

Forsviksdagarna 2015:

Programdelen: kontaktperson  Katarina Bremsjö   katarina@bremsjo.se

Historiska tåget: kontaktperson Peter Berglund eller Håkan Carlsson 0505 41211

Marknaden: kontaktperson Per-Åke Alfredsson 0505-41306

Informationsgrupp: kontaktperson Katarina Bremsjö katarina@bremsjo.se

Grupp 40 minus: kontaktperson Håkan Carlsson 0505-41211

Destination Forsvik:    hemsidan : kontaktperson Per Hilding 070-5935793 hej@perhilding.se

Annonser