Projektgrupper

Föreningens verksamhet bedrivs i projektgrupper. Styrelsen har ett övergripande ansvar men inom projekten ansvarar var och en för beslut, ekonomi och genomförande.

Aktuella grupper 2018:

 

Forskargrupp: kontaktperson Bo Bremsjö 0505-41112 el 070-6366604 bo@bremsjo.se

Driftgrupp Forsviks bruksjärnväg  kontaktperson  Stig Nykkel xxstig@gmail.com 

Veteranfordonsträffar: kontaktperson

 

Forsviksdagarna 2018:

Programdelen: kontaktperson  Katarina Bremsjö   katarina@bremsjo.se

Marknaden: kontaktperson Per-Åke Alfredsson 0505-41306

 

Informationsgrupp: kontaktperson Katarina Bremsjö katarina@bremsjo.se

 

Destination Forsvik:    hemsidan : kontaktperson Per Hilding 070-5935793 hej@perhilding.se

Annonser