Startsida

Flygbild-1930--img130  Gla--slussv-bost743  träsliperiet

Välkommen!

Forsviks intresseförening är en förening som arbetar för att främja utvecklingen i Forsvik. Framtidens Forsvik bygger på dess historia och de människor som nu lever och bor där.

Många engagerade människor bygger upp föreningens verksamhet, som till stor del består av ett antal projekt. Forsviksdagarna, som inträffar helgen efter midsommar varje år, är en av höjdpunkterna. Bruksjärnvägen, som har blivit ca 470 m lång och sträcker sig från kanalen till Bruket, är ett annat viktigt projekt. Sommaren 2010 såg ännu en av verksamheter sitt ljus när fyra veteranfordonsträffar hölls i Forsvik. Dessa har återkommit varje år därefter.

Destination Forsvik
Samarbete mellan föreningar och verksamheter i Forsvik. Här hittar du vilka möjligheter som finns till aktiviteter, boende, mat, m.m i Forsvik.
Besök Destination Forsvik...

Forsviksdagarna
Under två dagar, alltid helgen efter midsommar anordnas Forsviksdagar.
2018 blir det 31 juni och 1 juli. Mängder med aktiviteter i hela Forsvik.
Läs mer så sidan Forsviksdagar!

Bruksjärnvägen

Första etappen av den återuppbyggda järnvägen mellan bruket och Göta kanal har nu varit klar några år och i planerna för en helt färdig järnväg ingår i etapp 2 en utbyggnad inne på verkstadsgården. Räls för detta är inköpt och nu väntar en detaljplanering för att i samarbete med brukets övriga verksamheter kunna återskapa denna del. I en etapp 3 finns också med en byggnation av loket, ritat 1911 och med en tändkulemotor från samma år. Motorn finns i vår ägo och är körklar, överföringsdelar för drivningen är gjutna men en del konstruktionsdetaljer återstår.

Vill du hjälpa till med dessa framtidsprojekt, hör av dig Stig Nykkel  xxstig@gmail.com