Forsviks bruksjärnväg FBJ

Välkommen Forsviks Bruks Järnväg (FBJ) mellan Bruket och Göta Kanal.

Läs mer om tågtrafiken och järnvägen här:

Persontrafik med lok och tre personvagnar upprätthålls mellan Forsviks Bruk och Göta Kanal vissa tider under sommaren.

Järnvägen består av 500 m järnväg, plus några dubbelspår samt perronger och växlar. Tre passagerarvagnar kan ta upp till 36 passagerare. En driftsgrupp svarar för  trafiken.

Följande allmänna turer är inplanerade sommaren 2018:

Forsviksdagarna 31 juni och 1 juli

Barnens Forsvik  20 juli

Veteranfordonsträffarna 6 juni, 19 juli, 11 aug

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Från det omfattande spårsystemet som var i bruk mellan tidigt 1870-tal till 1950 har denna rekonstruerade bild tagits fram:

 ”Barnens Forsvik” 

Populärt att åka tåg

Annonser